Ik maak me er makkelijk vanaf door naar Japan te gaan

Ik geef les in interculturele communicatie, op universitair niveau. Dat doe ik al zes jaar, en elk jaar leer ik bij, voornamelijk van mijn studenten. Het is een hele kwetsbare positie om voor de klas te staan. De groep reflecteert wat je uit stuurt. Ben je onzeker? Dan heb je de zekerheid dat geen student …

Pricing your handmade products – help!

Pricing products that you made by yourself can be very scary. Are you really going to charge this for something you made by yourself? It’s so easy to undervalue your own products and so scary to charge a higher price… I wanted to organize a meeting to support all of us around the city of …